Programmabegroting 2021
portal

Home

Leeswijzer

U kunt de begroting op twee manieren lezen:

In de digitale omgeving is meer informatie opgenomen dan in het pdf bestand. Zo treft u in de digitale omgeving detailinformatie aan van verbonden partijen en bestedingsplannen van alle reserves. In het pdf bestand zijn alleen totaaltabellen opgenomen.

Wij bieden u 2 begrotingen aan:

 • de traditionele 'mutatiebegroting' zoals die door de wet is voorgeschreven. U zit nu in de mutatiebegroting te kijken.
 • de 'totaal begroting'. In de totaalbegroting treft u de volgende zaken aan:
  • een beschrijving van alle activiteiten van de gemeente
  • een beschrijving van de beïnvloedbaarheid van deze activiteiten
  • de budgetten, gespecificeerd per programma, programmaonderdeel, activiteit en kostensoort.

U kunt de mutatiebegroting vinden via deze link .
U kunt de totaalbegroting vinden via deze link .

Toelichting totaalbegroting

We hebben de begroting als volgt opgebouwd:

 • de begroting bestaat uit 9 programma's
 • we splitsen de programma's in 60 programmaonderdelen
 • we splitsen de programmaonderdelen in 300 activiteiten.
 • Per activiteit laten we ook zien welke kostensoorten (personeel, energie, rente, afschrijving etc.) er zijn

Om het inzicht in de totaalbegroting te vergroten hebben we een toelichting per activiteit opgenomen. Ook zeggen we iets over van de mate van beïnvloedbaarheid. Belangrijk hierbij is dat deze beïnvloedbaarheid aangeeft of het mogelijk is om de beschikbare middelen anders te besteden, niet in hoeverre dit (politiek) wenselijk is.
In het vervolg van deze leeswijzer gaan we nader in op de mutatiebegroting.

We beginnen de begroting met een samenvatting van de belangrijkste punten

We beschrijven hierin hoe de gemeente er financieel voor staat. Ook beschrijven we wat de financiële effecten van corona zijn. Daarna leggen we uit welke bezuinigen we doorvoeren. De inleiding sluiten we af met de voortgang van de opgaven uit het coalitieakkoord.

Deze pagina is gebouwd op 02/01/2021 17:20:09 met de export van 02/01/2021 17:08:48