Programmabegroting 2021
portal

Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Beheer openbare ruimte

Almere wil een aantrekkelijke stad zijn om te wonen, te werken en te verblijven. De inrichting en kwaliteit van de openbare ruimte speelt hierin een belangrijke rol. Wij willen de stad zo beheren dat het aansluit op de behoefte van haar gebruikers en effectief investeren in een balans tussen dagelijks verzorgend onderhoud, planmatig onderhoud, groot onderhoud en vervangingsinvesteringen.

De gemeente investeert in het onderhouden van de kapitaalgoederen wegen, groen en bomen, speelvoorzieningen, water, bouwkundige werken zoals bruggen en openbare verlichting. Deze middelen worden besteed aan het dagelijks onderhoud en aan het uitvoeren van projecten voor (groot)onderhoud en vervangingen. In deze paragraaf wordt weergegeven welke kaders we hanteren voor het onderhoud van de openbare ruimte, welke actuele beleidsontwikkelingen er zijn en welke werkzaamheden we waar in de stad uitvoeren.

Voor een totaaloverzicht van de lasten en baten per activiteit wordt verwezen naar het programma Duurzaam, leefbaar en bereikbaar .

Deze pagina is gebouwd op 02/01/2021 17:20:09 met de export van 02/01/2021 17:08:48