Programmabegroting 2021
portal

Onderwijs, sport en cultuur

Ambitie

Lasten & baten

Lasten

103.958

10,5 %

Baten

47.887

4,9 %

Deze pagina is gebouwd op 02/01/2021 17:20:09 met de export van 02/01/2021 17:08:48