Programmabegroting 2021
portal

In deze digitale begroting vind je terug hoe we het geld binnen de gemeente Almere verdelen. We beginnen de begroting met een inleiding en samenvatting van de belangrijkste punten. De begroting bestaat vervolgens uit negen programma’s. In elk programma leggen we eerst uit wat de ambities en bestuurlijke speerpunten zijn. Daarna geven we inzicht in de financiële mutaties die we in deze begroting doorvoeren. Tot slot wordt per programma inzicht gegeven in de indicatoren, financiële risico's en de verbonden partijen.

In de paragrafen wordt inzicht gegeven in een aantal thema’s die dwars door de programma’s lopen. Tot slot zijn een aantal bijlagen met aanvullende (detail-)informatie opgenomen.

In de totaalbegroting zijn overzichten opgenomen van alle uitgaven en inkomsten. Ook geven we per onderdeel van het programma inzicht in welke activiteiten we uitvoeren, hoeveel dit kost en hoe beïnvloedbaar de budgetten zijn.

  • In de totaalbegroting staan alle begrote uitgaven en inkomsten per programma, programmaonderdeel, activiteit en kostensoort. Een pdf-versie van de totaalbegroting vind u hier .

  • In de inleiding en de samenvatting geven we op hoofdlijnen inzicht in het (financiële) beeld van deze begroting .

  • De begroting bestaat uit negen programma's . In de programma's geven wij inzicht in de doelstellingen en de financiële- en beleidsmatige ontwikkelingen.

  • In de negen paragrafen geven we extra informatie. Het gaat om onderwerpen die bij meer programma's aan de orde zijn, maar in de paragrafen gebundeld worden.

  • De negen opgaven uit het coalitieakkoord ‘Een Frisse Start 2020-2022’ vormen de bestuurlijke leidraad voor deze raadsperiode.

Deze pagina is gebouwd op 02/01/2021 17:20:09 met de export van 02/01/2021 17:08:48