Programmabegroting 2021
portal

Duurzaam, leefbaar en bereikbaar

Ambitie

Lasten & baten

Lasten

153.753

15,6 %

Baten

108.517

11,1 %

Deze pagina is gebouwd op 02/01/2021 17:20:09 met de export van 02/01/2021 17:08:48