Programmabegroting 2021
portal

Paragrafen

Bedrijfsvoering

De realisatie van onze gemeentelijke ambities en de uitvoering van onze wettelijke taken, en alles wat daar
tussen zit, kan niet zonder ondersteuning van bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering staat dus ten dienste van de
gemeentelijke doelstellingen. De bedrijfsvoeringsfuncties binnen de gemeente Almere zijn: HRM,
informatievoorziening, communicatie, financiën, inkoop en aanbesteding, juridische zaken en huisvesting.
In deze paragraaf worden de belangrijkste aandachtspunten vermeld.

Deze pagina is gebouwd op 02/01/2021 17:20:09 met de export van 02/01/2021 17:08:48