Programmabegroting 2021
portal

Bijlagen

Bestedingsplan groot onderhoud en vervangingen

Bestedingsplan groot onderhoud en vervangingen

Inleiding

In het Bestedingsplan groot onderhoud en vervangingen 2021 is de programmering voor groot onderhoud en vervangingen in de openbare ruimte voor 2021 opgenomen. Onderlegger voor het bestedingsplan 2021 is het Meerjarenperspectief Beheer Almere (MPBA). In 2015 heeft de raad – met het vaststellen van de Programmabegroting – ingestemd met de ontwikkeling van dit instrument. Het MPBA is een transparant afwegingskader, waarin naast technische grondslagen (veiligheid, functionaliteit), ook signalen vanuit de stad en bestuurlijke keuzes worden gewaardeerd en geprioriteerd in relatie tot de beschikbare middelen.

Per gebied (Buiten/Hout, Haven/Poort, Stad en Stedelijk) wordt toegelicht welke projecten er voor komend jaar gepland staan en welke projecten op de reservelijst staan.

Almere Haven / Poort

Almere Buiten / Hout

Almere Stad / Centrum

Stedelijke opgaven

Deze pagina is gebouwd op 02/01/2021 17:20:09 met de export van 02/01/2021 17:08:48