Programmabegroting 2021
portal

Bijlagen

Uitgangspunten en eenheden

Uitgangspunten en eenheden

Ons financieel perspectief wordt sterk beïnvloed door de groei van de stad. De financiële vertaling daarvan vindt plaats aan de hand van vele kengetallen. Deze kengetallen hebben we op basis van geschetste ontwikkelingen en/of prognoses in het voorjaar vastgesteld. Onderstaand treft u de belangrijkste kengetallen aan.

(aantal eenheden)

fysieke structuur per 1 januari

2020

2021

2022

2023

2024

woonruimten (definitie BAG)

86.535

88.042

89.729

91.608

93.593

woningbouwprognose in ’t jaar

1.534

1.687

1.879

1.985

1.908

oppervlakte land (in ha)

12.905

oppervlakte binnenwater (in ha)

2.091

oppervlakte buitenwater (in ha)

9.881

oppervlakte bebouwd (in ha)

820

840

860

890

910

oeverlengte (in hectometers)

6.016

kernen

6

 

Deze pagina is gebouwd op 02/01/2021 17:20:09 met de export van 02/01/2021 17:08:48