Programmabegroting 2021
portal

Bedrijfsvoering

Ambitie

Lasten & baten

Lasten

70.592

7,1 %

Baten

1.588

0,2 %

Deze pagina is gebouwd op 02/01/2021 17:20:09 met de export van 02/01/2021 17:08:48