Programmabegroting 2021
portal

Paragrafen

Lokale heffingen

In deze paragraaf laten we zien hoe de lokale heffing zich ontwikkeld.

Bij de begroting vindt er besluitvorming plaats over de tarieven en heffingen

Dan kan er een politiek bestuurlijke discussie over plaatsvinden. We verwerken uw besluiten in de belastingverordeningen en tarievenbesluiten 2021. De gemeenteraad besluit daar uiteindelijk over.

Onze tarieven zijn kostendekkend, we verhogen de tarieven met 1,85% voor de inflatie

Dat doen we om de gemeentelijke taken en diensten op het gewenste kwaliteitsniveau uit te kunnen voeren. Daarbij houden we ons aan de wettelijke norm.

.

Deze pagina is gebouwd op 02/01/2021 17:20:09 met de export van 02/01/2021 17:08:48