Programmabegroting 2021
portal

Zorg en welzijn

Ambitie

De coronacrisis maakt van 2021 voor het sociaal domein een jaar vol onzekerheden. De coronacrisis leidt tot uitstel van zorgvragen. Daarnaast is er een effect op langere termijn op de vraag naar hulp en ondersteuning als meer mensen in een kwetsbare positie komen als gevolg van de crisis. Hoe langer dit aanhoudt, hoe meer die onzekerheid zal worden gevoeld. Voor ons maakt dit de urgentie van de opdracht voor het sociaal domein alleen maar groter. Die opdracht zorgt voor een passende inrichting van het Almeerse aanbod van hulp en ondersteuning. Een aanbod waarbij zorg en welzijn samenhangen, dat dichtbij is en flexibel inspeelt op wat de inwoner ervaart en nodig heeft. En waar de nieuwe opgave Wonen met zorg een belangrijke plek inneemt. Ons uitgangspunt is dat iedereen die dat nodig heeft goede ondersteuning kan krijgen in de eigen omgeving.

We nemen in 2021 maatregelen die zowel op korte als lange termijn effect op de verwachte uitgaven hebben. Daarbij zoeken we de balans tussen de kwaliteit van de zorg, de maatschappelijke effecten die we met de hulp en ondersteuning willen bereiken en de lange termijn betaalbaarheid van het Almeerse sociaal domein. We zetten een mix van instrumenten in en monitoren de ontwikkelingen nauwlettend.

Lasten & baten

Lasten

220.653

22,3 %

Baten

74.792

7,6 %

Deze pagina is gebouwd op 02/01/2021 17:20:09 met de export van 02/01/2021 17:08:48