Programmabegroting 2021
portal

Financiën

Ambitie

De laatste jaren ging het goed met de economie. Toch hebben we elk jaar moeten bezuinigen. Dat kwam in de eerste plaats door bezuinigingen van het Rijk. Daarnaast hadden we veel extra uitgaven in het sociaal domein. Uit de Perspectiefnota blijkt dat we hiervoor de komende jaren ook veel extra geld nodig hebben.
Voor volgend jaar komen daar de gevolgen van de pandemie van het coronavirus nog bij. De economie heeft een flinke klap gehad. We weten nog niet wat hiervan de gevolgen voor Almere zijn. We zien nu dat de werkloosheid groeit. Het kan niet anders, dan dat dit volgend jaar ook gevolgen heeft voor onze inwoners. Dat betekent ook voor ons meer uitgaven voor bijstand. Verder moeten we afwachten hoe het Rijk de extra uitgaven voor de pandemie gaat betalen. Als het Rijk gaat bezuinigen dan moeten gemeenten ook bezuinigen.

Lasten & baten

Lasten

41.619

4,2 %

Baten

437.032

44,5 %

Deze pagina is gebouwd op 02/01/2021 17:20:09 met de export van 02/01/2021 17:08:48