Programmabegroting 2021
portal

Bijlagen

Overzicht incidentele en structurele baten en lasten

In deze bijlage geven wij inzicht in de structurele meerjarenbegroting en de aanwezige incidentele budgetten per programma. In de structurele meerjarenbegroting worden alle incidentele baten en lasten weggelaten, zodat er een structureel beeld ontstaat van de begroting en het begrotingssaldo.

In het vervolg van deze bijlage wordt inzicht gegeven in:

  • de structurele meerjarenbegroting
  • de incidentele baten en lasten
  • incidentele stortingen en onttrekkingen in/aan reserves
  • structurele stortingen en onttrekkingen in/aan reserves
Deze pagina is gebouwd op 02/01/2021 17:20:09 met de export van 02/01/2021 17:08:48