Programmabegroting 2021
portal

Veiligheid

Ambitie

Als achtste gemeente van Nederland worden wij steeds meer geconfronteerd met grootstedelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en economisch vlak. Dit brengt een uitdaging mee op het gebied van veiligheid.
Grote steden in Nederland hebben meer dan gemiddeld te maken met zogenaamde high impact crimes (overvallen, straatroven, woninginbraken en geweld), jeugdoverlast en -criminaliteit, mogelijke radicalisering en overlast van personen die verward gedrag vertonen. In Almere is het veiligheidsbeeld nog altijd positiever dan de gemiddelde cijfers van de grote steden. Het is onze ambitie om deze positie ten opzichte van de grote steden te behouden en bij voorkeur de veiligheid en de veiligheidsbeleving in Almere te verbeteren. Daar werken we aan via de vier beleidsthema’s zoals vastgelegd in het actieplan Veiligheid 2019-2022: veilige wijken, ondermijning & georganiseerde criminaliteit, zorg & veiligheid en rampenbestrijding & crisisbeheersing.
De coronacrisis heeft de onvoorspelbaarheid van de realiteit duidelijk voor het voetlicht gebracht. De grote inzet die de bestrijding van de pandemie van ons als lokale overheid, voor de stad en de regio was niet te voorzien. Het verdere verloop van de crisis en daarmee onze vergrote inzet op crisisbeheersing is onduidelijk. De vraag naar interventies en beleid op het gebied van veiligheid blijft onverminderd groot en wij houden forse ambities. Het is hierbij een grote uitdaging om de beschikbare capaciteit zo efficiënt mogelijk in te zetten om zo de ambities waar te maken. Dit geldt eveneens voor onze belangrijke partners politie en Openbaar Ministerie.

Lasten & baten

Lasten

21.041

2,1 %

Baten

979

0,1 %

Deze pagina is gebouwd op 02/01/2021 17:20:09 met de export van 02/01/2021 17:08:48