Programmabegroting 2021
portal

Home

Leeswijzer

In de digitale begroting zitten ook nog bijlagen.
In de bijlage ‘opvolging aanvaarde moties en amendementen ’ kunt u lezen wat we doen met de moties die u heeft aangenomen.
Met de bijlage ‘kredieten onderwijshuisvesting ’ en ‘investeringen gemeentelijk materiaal ’ laten we zien voor welke investeringen u aan ons toestemming geeft om deze te realiseren.
In de bijlagen ‘reserves ’ en 'voorzieningen ' ziet u wat er met onze reserves  en voorzieningen gebeurt.
Tenslotte hebben we ook nog het bestedingsplan voor het groot onderhoud en de vervangingen in de openbare ruimte opgenomen. En natuurlijk mag ook de afkortingenlijst niet ontbreken.

Deze pagina is gebouwd op 02/01/2021 17:20:09 met de export van 02/01/2021 17:08:48