Programmabegroting 2021
portal

Duurzaam, leefbaar en bereikbaar

Beheer en onderhoud

bedragen x € 1 miljoen

activiteit

lasten 2021

baten 2021

lasten 2022

baten 2022

lasten 2023

baten 2023

lasten 2024

baten 2024

Apparaatskosten

10,2

10,2

10,2

10,0

Gladheidsbestrijding

0,7

0,7

0,7

0,7

Dagelijks groenonderhoud

9,2

2,1

9,2

0,1

9,2

0,1

9,2

0,1

Groot onderhoud & vervangingen

13,9

0,6

16,4

0,6

17,9

0,6

17,6

0,6

Dagelijks onderhoud wateren

0,6

0,1

0,6

0,1

0,6

0,1

0,6

0,1

Dag.onderhoud wegen & pleinen

10,5

1,1

10,4

1,2

11,4

1,2

12,3

1,2

Overig beheer

1,4

0,5

1,4

0,5

1,4

0,5

1,4

0,5

Schoon

2,8

0,2

2,8

0,2

2,8

0,2

2,8

0,2

Tuinvergroting

0,0

0,4

0,0

0,4

0,0

0,4

0,0

0,4

totaal

49,3

5,0

51,7

3,1

54,2

3,1

54,6

3,1

Deze pagina is gebouwd op 02/01/2021 17:20:09 met de export van 02/01/2021 17:08:48