Programmabegroting 2021
portal

Werk en inkomensondersteuning en inclusiviteit

Inkomensondersteuning

bedragen x € 1 miljoen

activiteit

lasten 2021

baten 2021

lasten 2022

baten 2022

lasten 2023

baten 2023

lasten 2024

baten 2024

Apparaatskosten

7,7

0,2

7,6

0,1

7,6

0,1

7,6

0,1

Besluit bijstand zelfstandigen

1,7

0,8

1,7

0,8

1,8

0,8

1,8

0,8

Individuele inkomenstoeslag

0,9

0,9

0,9

0,9

Bijstandverlening

86,3

87,8

88,8

89,6

90,9

91,7

94,3

94,3

Inkomensondersteuning algemeen

1,3

1,3

1,3

0,9

Bijzondere bijstand

6,1

0,2

6,1

0,2

6,1

0,2

6,1

0,2

totaal

104,0

88,9

106,4

90,7

108,5

92,8

111,5

95,4

Deze pagina is gebouwd op 02/01/2021 17:20:09 met de export van 02/01/2021 17:08:48