Programmabegroting 2021
portal

Werk, inkomensondersteuning en inclusiviteit

Risico's

bedragen x € 1.000

risico's

restrisico
(A)

kans
(B)

risicobedrag
(A x B)

risicobedrag
PB 2020

verschil

vervallen

pm

420

-420

overige risico's

1.540

20%

308

308

totaal

1.540

20%

308

728

-420

Lasten & baten

Lasten

139.322

14,1 %

Baten

103.494

10,5 %

Deze pagina is gebouwd op 02/01/2021 17:20:09 met de export van 02/01/2021 17:08:48