Programmabegroting 2021
portal

Werk, inkomensondersteuning en inclusiviteit

Financiën

bedragen x € 1.000

2020

2021

2022

2023

2024

diversiteit en inclusie

50

50

50

50

ombuiging armoede- en schulden beleid

195

145

170

170

uitbreiding business case baangericht

totaal

245

195

220

220

Lasten & baten

duizend

Lasten

139.322

14,1 %

Baten

103.494

10,5 %

Deze pagina is gebouwd op 02/01/2021 17:20:09 met de export van 02/01/2021 17:08:48